1. YAZARLAR

  2. Tülay Kumaşçı

  3. Güzellikleri Görebilmek…
Tülay Kumaşçı

Tülay Kumaşçı

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Güzellikleri Görebilmek…

A+A-

Şükretmek, Allah’ın insana her an bahşettiği nimetler için teşekkür etmesi, kalbi ve diliyle ifade etmesidir.

Hayatımız, sağlığımız, aklımız, şuurumuz ve beş duyumuzdan nefes almamıza kadar sayısız nimet Allah tarafından kesintisiz olarak bize sunulmaktadır. Sabah gözümüzü açtığımız an Allah bize yüzümüzü yıkamamız için su yaratmaktadır. Ardından çok güzel yiyecekler, meyveler ve sebzeler Allah’ın bizim için ikramıdır.

Şu ana kadar hiç düşünmediğimiz ve hayatın akışı içinde normal karşıladığımız o kadar fazla nimet içindeyiz ki. Allah bir ayetinde bu nimetleri genelleme yaparak bile sayamayacağımızı şu şekilde bildirmiştir.

“Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız; gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Nahl Suresi, 18)

Kuran’da şükretmede bir sır olduğu bildirilmiştir ki bu da Allah’ın şükreden kullarına nimetlerini daha artıracağıdır. Sağlığı için, aklı için şükredeni Allah daha akıllı ve sağlıklı yapar. Malı ve mülkü için şükredene Allah daha fazla mal ve mülk verir. Bu sır aşağıdaki ayette şöyle bildirilmiştir.

“Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim azabım pek şiddetlidir.”” (İbrahim Suresi, 7)

Bu nedenle şükredenlerden olmak insanın en önemli sorumluluklarından biridir.

Allah bizim için çok güzel bir dünya ve içinde insanın hoşuna gidecek sayısız güzellik yaratmıştır. Bunun karşılığında bizden Kendisini çok sevmemizi, ibadet etmemizi ve verdiği nimetlere şükretmemizi istemektedir. Bu da iman edenler için çok güzel bir ibadettir. Aynı zamanda Allah’a olan dostluğumuzun ve sevgimizin bir göstergesidir. Allah birçok ayette şükredenleri ödüllendireceğini bildirmiştir.

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum.” Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)

Şükretmek insanın her zaman pozitif bir ruh halinde, mutlu yaşamasına da vesile olan bir ibadettir. Bu ruh halinde olan kimse en zor koşullarda dahi şükredici olur. Hastalansa, maddi ve manevi sıkıntılarla karşılaşsa bile zorlukları verenin ve alacak olanın Rabbi olduğunu bildiği için, her durumda şükredici olur. Allah’ın kendisini denemeden geçirdiğini ve gücünün yetmeyeceği bir konuyla imtihan etmeyeceğini hiçbir zaman unutmaz. En güzel müjde olan Allah’ın kendisini cennet nimetleriyle mükafatlandıracağı ümidiyle şükreder. Allah şükreden kullarına her zaman merhamet göstereceğini bir ayetinde şu şekilde bildirmiştir.

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir. (Nisa Suresi, 147)

Şeytanın etkisi altında olan ve imandan uzak kişiler şükürden de uzaktır. Ancak başlarına bir bela geldiğinde veya istemedikleri bir durumla karşılaştıklarda kısa bir süre şükretmeleri gerektiğini hatırlar, sonra da unutarak yine nankörlük içinde sürdürdükleri yaşamlarına devam ederler. Felakete uğradığı zaman dua eden ve şükreden insanların durumu Kuran’da şu şekilde anlatılmaktadır.

“De ki: “Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden oluruz. De ki: “Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız.”” (En’am Suresi, 63-64)

Şükreden insan ne aklının ne de elde ettiği malların ve çocukların kendisine ait olmadığını, Allah’ın lütfu sayesinde kendisine verildiğini bildiği için her zaman mütevazi olur. Çünkü eğer Allah dilerse bir anda bütün nimetleri kendisinden alabilir. Bu yüzden sürekli vicdanıyla hareket eder.

Allah her zaman kullarını kolay olanda başarılı kılacağını bildirmektedir, bundandır ki şükretmek neşe, mutluluk ve güzel hayatın anahtarıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar