1. YAZARLAR

  2. Av. Hande ARAS

  3. HANGİ HALLERDE HASTADAN ÜCRET YA DA İLAVE ÜCRET ALINAMAZ?
Av. Hande ARAS

Av. Hande ARAS

Yazarın Tüm Yazıları >

HANGİ HALLERDE HASTADAN ÜCRET YA DA İLAVE ÜCRET ALINAMAZ?

A+A-

Bu yazımda hangi hallerde hastadan ücret ya da ilave ücret talep edilemeyeceğinden bahsetmek istiyorum. Bu konuda pek çok hastanın mağdur edildiği ve haksız yere hastadan ücret talep edildiğini biliyoruz, duyuyoruz. 
 

Peki yasal mevzuat bu konuda ne diyor?
 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; acil servislere yapılan müracaatlarda, ücret ödenip ödenmeyeceği hususu, muayene sonrasında hastanın mevcut durumunun acil hal olup olmamasına göre belirlenecektir. Yani acilden giriş yapan her hastanın kaydı acil olarak açılsa da bu durum hastanın durumunun acil olarak kabul edildiği anlamına gelmemektedir. 


Zira doktor muayenesinden sonra, acil hasta olmadığınız yönünde bir değerlendirme yapılması halinde ücret ödemeniz gündeme gelecektir. Bir başka deyişle “yeşil alana” alınan hastalardan ücret alınabilecektir.
Acil servise yapılan müracaatlarda, “acil hal” söz konusu olması halinde ise ücret talep edilemeyecektir.


Peki, nedir bu acil haller? 


Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması konulu genelgeye göre yeşil alan muayenesine tabi tutulamayacak, bir başka deyişle ücret talep edilemeyecek acil haller;

Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,

Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,

Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,

Müşahede altına alınan vakalar,

Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar olarak sayılmıştır. 

Acil hal sırasında uygulanan tedavi ücretsiz ise de acil halin sona ermesinden sonra imzaladığınız taahhüt geçerlidir ve acil hal sona erdiği için yapılacak tedaviler de ücretlendirilecektir.

Acil hal dışında ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinden bahsedecek olur isek;

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

Sağlık Uygulamaları Tebliği’ne göre ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri ise şu şekilde belirlenmiştir;

Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

Yoğun bakım hizmetleri,

Yanık tedavisi hizmetleri,

Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,

Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,

Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

Hemodiyaliz tedavileri, 

Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi işlemler yani ayakta tedavi hariç) 


Ayakta tedavi nedir? SUT 2.1.1 maddesine göre; yatan hasta tedavisi ile günü birlik tedavi dışında kalan ve hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.
İşitsel implant işlemleri. (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki işitsel implant işlemleri hariç) 


Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis (Yılda en fazla iki kez karşılanır.)


Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplasti (Yılda en fazla iki kez karşılanır.)

Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizis (Yılda en fazla iki kez karşılanır.)

Intraoperatif nöromonitörizasyon

Palyatif bakım tedavisi 
***

Acil hallerde ücret talep edilmesi ya da ilave ücret talep edilmemesi gereken hallerde ilave ücret talep edilmesi halinde; Alo 170 hattı üzerinden SGK’ya ve Alo 184 hattı üzerinden ise Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz.
Sağlıklı günler dilerim.


Avukat&Yazar Hande ARAS 

Önceki ve Sonraki Yazılar