1. YAZARLAR

  2. Gonca Elibol

  3. İŞYERİNDE PSİKOLOG ÇALIŞTIRMAK
Gonca Elibol

Gonca Elibol

Yazarın Tüm Yazıları >

İŞYERİNDE PSİKOLOG ÇALIŞTIRMAK

A+A-

 

Bir insan kaynakları uzmanı olarak işyerinin  başarısında en önemli unsurun “insan” olduğunu her zaman savunurum.  En büyük sermayenin “insan”  olduğunu da hepimiz biliriz.

Bu  nedenle işyeri başarısında   patron veya yöneticinin üzerine düşen  en büyük görev ;  çalışanın ilk işe başlangıç aşamasında işin ve adayın yetkinlikleri ile örtüşerek seçilmesi yani işe uygun adayın seçilmesi, oryantasyon döneminde iyi bir eğitim alması, personelin çalışmalarının ve kişisel çabalarının takip edilmesi bu doğrultuda swot analizlerinin yapılması, objektif performans yönetim sistemi ile değerlendirilmesi ve  personelin performansı ile ilgili geri bildirim yapılması, onu motive etmesi, elde tutması , işyerinde iş barışının ve iş ahenginin sağlanması gerekmektedir. Bu gerekliliklerinin sağlaması yapacak olursak da  “çalışan mutluluğunu” görmektir.

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde yaşanan olumsuz durumlar, ailesel sorunlar, ekonomik buhranlar,  işsizlik oranlarının  artması, gelecek kaygısı ile birleşince çalışanlarda  stres  artmaktadır. Stres  personelin ruh hali olumsuz etkilendiği için elin iş tutmamasına, motivasyon kaybına, verimin düşmesine, fiziksel hastalıkların artmasına ve de   işlerin aksamasına  yol açacak ve işyeri başarısı düşecektir. Bu  durum yönetici dahil tüm kadroda görev yapan çalışanlar  için geçerlidir. Bunlara ilave olarak, yönetici  & çalışan arasında meydana gelen çatışmalar, çalışanın takım arkadaşları ile aralarındaki rekabet duygusu da eklenince işyerinde hava fazlasıyla negatif atmosferde olmaktadır.

İnsanın ruhu da  bir kere hasta olunca, depresyona girerse toparlanmak da oldukça güç hale gelmektedir. Profesyonel yardım almadan da depresyonun  geçmesi mümkün değildir.

İşyerinde stresin  azalması ve pozitif atmosferde çalışmak için  benim bir önerim olacak.  İşyeri Psikoloğu. Belki  şuan ki  ülke koşullarımızda kısa ve orta vadede “hayal “gibi yorumlansa da  ben bir tılsım olarak düşünüyorum.  İşyerinde “psikologların”  çalışması gerektiğini savunuyorum. Çalışanında değer veren, hizmet kalitesinin, karlılığının, üretkenliğinin artmasını  isteyen, gelişmenin ve ekonominin güçlenmesi için  İşyerlerinde Psikolog çalışması bence şarttır.

Nasıl ki  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda  işyerinde işyeri hekimi, işyeri hemşiresi  ve iş güvenliği uzmanın çalıştırma zorunluluğu   olduğu gibi bu şekilde bir zorunluluk olmalıdır.

Öte yandan  iş güvenliği kapsamında iş kazalarının  önlenmesinde tedbir alınıyorsa bu durumda psikologlara da ihtiyaç olduğu ortadadır. Çünkü  “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde İş Kazasının tanım olarak;  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zam anlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.” denmektedir. Burada açık bir şekilde “ruhen” açıkça belirtilmektedir.

Bu nedenle psikolojik olarak hastalığın oluşmaması için  işyerinde psikolog çalıştırmak gereklidir. Konunun  bu açıdan da değerlendirilmesin de yararlı olacağını  kanısındayım.

Günümüz koşullarında çalışanların işine sahip çıkması için tek başına çabaları yeterli değildir. Devletin işverenleri ve  çalışanları desteklemesi şarttır. Ayrıca Ülkemizde psikolog olup da işsiz olan onca birey varken  elimizde olan bu imkanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 

Devletimiz için küçük olan bu önlemin alınması hususunda devlet yetkililerine sesleniyorum ve bu konunun değerlendirilmesini talep ediyorum.

Saygı ve sevgiyle kalın.

Gonca Elibol

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanı/Eğitmen/Yazar

goncaelibol@seninkariyerin.com.tr

www.seninkariyerin.com.tr

Kitabım: İş Dünyasında Başarı için ASTLARın ve ÜSTLERin Rolü

POZİTİF ETKİ İletişim Protokol Kuralları Zarafet

Önceki ve Sonraki Yazılar