Erdal Özyıldız

Erdal Özyıldız

Sizden biri
Yazarın Tüm Yazıları >

KORKMA

A+A-

Son dönemde, yine her kafadan sesler çıkmakta... İçimizde barındırdığımız önyargı ve düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla, Yüce Allah'ın gazâbına uğrama yolunda, hızla ilerliyoruz; emin olun!
Gözlerimizin önünde yaşanan zûlme kör, yayılan çığlıklara sağır kalıyoruz.
Bunu da bugün zûlme uğrayanların ecdâdının geçmişte yaptıkları hatâlara yorumluyoruz.
Filistinliler, parayı görünce toprak sattı; Osmanlı'ya ihânet etti, Araplar bizi yarı yolda bıraktı vs...
Bunların hiçbiri, bizim Ortadoğu'daki Müslüman kardeşlerimize yardımdan ve kutsal mekânlardan vazgeçmemiz için sebep değildir!
Nasıl ki; yıllarca savaştığımız ve bizim topraklarımızda her dâim gözü olan Yunan milletine, şimdi komşu, kardeş deyip kucak açıyorsak; kendi dindaşlarımıza da daha fazla içtenlik göstermeliyiz.
Sevgili Canlar... 
Bakın, şu anda tam ikiye bölünmüş hâldeyiz; bizi bataklığa gömmek için ağzından salyalar akıtan kuduz köpeklerin istediği gibiyiz yâni!
Bir kısmımız korkuyor,
Ya rahatım bozulursa,
Elimdekileri kaybedersem,
Çoluk çocuğum perîşân olursa,
Ölürsem... 
Ölürsek...
Ölüm...
Öl...
Öl ulan, öl be arkadaş! 
Hep berâber de biz ölelim; bir kere şu târihte mazlûma koşan kahramânlar gibi... Hani okurken gururlanarak okuyoruz ya; ölüme koşanlardan dem vurunca... Kudüs'ü feth eden komutan ve askerleri ne kadar şanlıdır, unuttuk mu yoksa?!
Ne kadar da tatlıymış, bu kısacık sahte  dünyâ bize arkadaş...
Üç, beş gün fazla yaşayalım; keyfimiz bozulmasın diye herkesin elinde bir at gözlüğü! Umursamazlık hâd safhâda...
Hayırdır arkadaş, neyin korkusudur bu?
Yere girsin siyâsetleriniz de, partileriniz de!
Kalk, silkelen de bir kendine gel!
Sen, Türksün;
Türk ırkı, bu dünyâya, zâlime karşı durmak; mazlumu korumak için gönderilmiştir.
İslâm bayrağının yere düşürülmesini engellemek için yaratılmıştır.
Bugün, Kudüs'teki zûlme sessiz kalırsan, sen o toprakların ne olduğunu bilmiyorsun demektir!

Bakın Sevgili Canlar;

Kudüs; 
Allah-u Teâlâ'nın Kur'ân-ı Kerîm'inde, yine Cenâb-ı Allah'ın Habîb'ini bir gece Mescîd-i Haram'dan Kudüs Mescîdi'ne dâvet edip oradan Mîrâç gecesinde semâya yükselttiği yerdir. Peygamberimiz, orada bütün Nebîlerin ervâhıyla buluşmuş ve onlara imamlık yapmıştır. Orada; Mescîd-i Aksâ, Kubbetû'l- Sahrâ ve daha sayılamayacak kadar çok mübârek mekânlar vardır. Enbiyâların toplantı yeri ve Müslümanların ilk kıblesidir. 
Onun içindir ki; Müslümanlar ve diğer dinlerin mensupları için de çok kıymet gösterilmesi gereken bir mekândır. Fakat, şimdi Siyonist Yahudîlerin tahakkûmü altında olduğu için Müslümanlar zulüm altındadır. 
Bütün Müslümanların, birlikte seslerini duyurup ellerinden geleni yapmaları lâzımdır. Müslümanlar birlik olmadıkları sürece, Kudüs'teki bu zulüm devâm edecek! Cenab-ı Allah'a, Mescîd-i Aksâ'yı Siyonistlerin tahakkûmünden kurtarması için dua edeceğiz... 
Fesat ehli, zulüm ehli olan kâfirler, birleşip Kudüs'ü başkent yapmak; Müslümanları Kudüs'ten çıkarıp kendi hükümleri altına almak istiyorlar.
Peki, Sevgili Canlar; biz buna kendi rahatımız bozulmasın diye sessiz mi kalacağız?!
Aslâ!!!
Türk ve İslâm değerlerine yapılan bir zûlme karşı sessiz kalanın, kalbi kurusun! Allah'ın rızâsından yoksun kalsın! 

Önceki ve Sonraki Yazılar