Av. Hande ARAS

Av. Hande ARAS

Yazarın Tüm Yazıları >

YETER!

A+A-

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı suçlara verilecek cezalarının değiştirilmesi ve daha etkili hale getirilmesi ya da yer almayan bazı eylemlerin suç olarak yasaya eklenmesi için daha kaç canın yanması gerekiyor?

Daha kaç kez içimiz yanacak?

Kaç ailenin ocağı sönecek?

Telafisi olmayan, tek bir kişiye ya da canlıya karşı işlenmiş olsa bile esasen mağdurunun çok olduğu bu tür suçlara verilecek hiçbir ceza, yaşananlar karşısında vicdanları tatmin etmeyecektir. Lakin temennim yasada yer alan cezaların en azından vicdanları rahatsız etmeyecek mahiyette düzenlenmesidir.

Vücut dokunulmazlığına yönelik olarak işlenen cinsel saldırı, çocuk istismarı ve cinsel taciz suçları ile ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan nedenlerin bulunmadığı haller hariç olmak üzere hayata karşı işlenen suçlardan özellikle de kasten adam öldürme suçu neticesinde ortaya çıkan telafisi imkânsız mağduriyetler karşısında verilen cezaların kamu vicdanını tatmin etmediği bu günlerde yasada yeni düzenlemelere gidilmesi zorunluluğu doğmaktadır.

Çocuğun cinsel istismarında bile mahkemelerce, takdiri iyi hal indiriminin uygulandığı kararların mevcudiyeti kamu vicdanını yerle bir etmektedir.

Takdiri iyi hal indiriminin uygulanması için sadece failin durumu değil, işlenen suçun ağırlığı ve sebep olduğu mağduriyet de göz önüne alınmalıdır. Bu noktada işlenmesi halinde telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açan, kamu vicdanını da etkileyen suçların tek tek belirlenerek, takdiri iyi hal indirimi kapsamı dışında bırakılması gerekmektedir. Aksi takdirde maalesef çocuğun cinsel istismarında bile iyi hal indiriminin uygulandığı kararlarla karşılaştığımız gerçeği karşısında toplumun adalete olan güveni günden güne sarsılmaktadır.

Gündemden düşmeyen hayvanlara yönelik olarak uygulanan şiddet, eziyet dâhil her türlü istismarın da Türk Ceza Kanunu kapsamına halen daha alınmamış olmasını kamu vicdanı artık daha fazla kaldıramıyor.

Yeni ve etkili yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç hayvana işkence, eziyet ve tecavüz edilmesi gerekiyor? Bu eylemlerin telafisi yok, geri dönüşü yok ama cezası da yok!

Çocuk kaybolma, kaçırma ve istismar vakıalarının arttığı bu günlerde kaybolan her çocuk için tek yürek iyi haberler almayı umarken daha kaç kez kötü haber gelmesi gerekiyor? El bebek gül bebek büyütülen korunaksız yavruların yok edilişiyle kaç ana baba, kaç aile ölüyor...  

Üstelik verilen cezalar karşısında kamu vicdanı da ölüyor.

Bir an önce gerekli ve etkili yasal düzenlemelerin alınmasının yanı sıra, sosyolojik ve psikolojik yönden gerekli bilimsel araştırma ve çalışmalarla alınabilecek önlemlerin de masaya yatırılması gerekiyor.

Toplumdan yükselen yeter çığlıklarının kulakları sağır ettiği bu günlerde temennimiz faillerin bulunarak etkili ve kamu vicdanına uygun bir şekilde cezalandırılması ve bu tür olayların artık daha fazla yaşanmaması için sosyolojik, psikolojik ve hukuki açıdan her türlü koruma ve önlemin alınması konusunda gereken çalışmaların yapılarak, neticelendirilmesidir.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar