Bina: "Sevindiren bir sözleşme imzaladık"

Bina: "Sevindiren bir sözleşme imzaladık"

“Yetkili konfederasyon olarak Kamu İşveren Heyetiyle ciddi kazanımlar elde ettiğimiz ve memurun yüzünü güldüren, konfederasyon ve bağlı sendikalarımızı sevindiren bir sözleşme imzaladık"

 

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, 4.Dönem Toplu Sözleşmesi’nde yüzde 17.54 zam ile toplam 258 kazanım elde ettiklerini ifade ederek, “Yetkili konfederasyon olarak Kamu İşveren Heyetiyle ciddi kazanımlar elde ettiğimiz ve memurun yüzünü güldüren, konfederasyon ve bağlı sendikalarımızı sevindiren bir sözleşme imzaladık" dedi.

 

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Musa Bina, 4.Dönem Toplu Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından bir basın açıklaması yayımladı. Sözleşmenin kamu görevlilerine ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni eden Bina, açıklamasında şu ifadelerde bulundu;

 

Memurun yüzünü güldüren bir sözleşme imzaladık

 

"4. Dönem Toplu Sözleşmesinde yetkili olan 11 sendikamız ile birlikte yetkili konfederasyon olarak Kamu İşveren Heyetiyle ciddi kazanımlar elde ettiğimiz ve memurun yüzünü güldüren, konfederasyon ve bağlı sendikalarımızı sevindiren bir sözleşme imzaladık. Tekliflerimizi hazırlarken, sendikalarımızın üyelerinden yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk, teklifleri aldık. Mali tekliflerimizle ilgili Ekonomik AR-GE Birimi’miz detaylı çalışmalar ve raporlar hazırladı.

 

Sendika genel başkanlarımızla, il teşkilatlarıyla, uzmanlarımız ve AR-GE birimimizle toplantılar yaparak hem teklifleri hem de yol haritasını belirledik. Sendikamızdan olsun olmasın bize ulaşan her türlü öneriyi değerlendirdik. Kısaca tekliflerimiz tamamen istişare zemininde ve profesyonelce hazırlandı.

 

Hazırladığımız 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi 24 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna katılan başkanlarımızla birlikte Devlet Personel Başkanlığına teslim ettik.

 

4. Dönem Toplu Sözleşmesi 1 Ağustos tarihinde başladı. 14 Ağustos tarihinde Kamu İşveren Heyeti teklifini 2018 için 3+3 ve 2019 için 3+3 olarak açıkladı. Kamu İşveren Heyetinin olası tutumuna göre hazırladığımız “Bu Teklife Evet”, “Müzakere Edilebilir” ve “Bu Teklife Kapalıyız” kartonlarından “Bu Teklife Kapalıyız”ı kaldırdık ve “Cebimiz de gönlümüz de açık, yeni bir teklif bekliyoruz” mesajını vererek o günkü oturumu sonlandırdık.

 

Yeni bir teklif beklerken boş durmadık ve hükümet yetkilileri, sayın bakanlar, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptık. Bir yandan da genel başkanlar ve il başkanlarımızla istişari toplantılarımızı sürdürdük, yol haritamızı değerlendirdik.

Müzakere sürecinin son günü olan 21 Temmuz’da Kamu İşveren Heyeti yeni teklifini 2018 için 3,5 + 3,5, 2019 için 4+5 olarak açıkladı. Gece sürekli toplantı halinde bulunduğumuz sendika genel başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bu teklifi de “Müzakereye hazırız ama imza için yetmez, yeni bir adım daha bekliyoruz” diyerek reddettik.

 

Memurun razı olmayacağı teklife evet diyemezdik

 

15 Temmuz’u yaşamış bir Türkiye’nin şartlarının farkında olmakla birlikte memurun rıza göstermeyeceği bir teklifi kabul edemezdik. Sunulan teklifin bir miktar daha artırılmaması durumunda imza atmayacağımızı beyan ettik. Türkiye'nin şartlarını biliyorduk ancak memurun razı olmayacağı bir teklife evet diyemezdik ve demedik. Son gece mutabakatsızlık netleşmişti. Kamu İşvereni tarafından yeni bir olumlu adım atıldı. Olabileceğin ve alınabileceğin son noktasını gördükten sonra gece saatlerinde başkanlarımızla istişare ettik ve nihayet uzlaşma sağladık. Bu süreçte masadaki müzakereler kadar masa dışı diplomasinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük.

 

Başlıca kazanımlar...

 

Çeşitli kesimlerin karalama ve değersizleştirme çabalarına karşın kamuoyunu, kamu görevlilerini ve üyelerimizi doğru bilgilendirmek adına ürettiğimiz kazanımlardan bazılarını bu vesileyle izah etmekte fayda görüyoruz.

 

İmza altına aldığımız Toplu Sözleşmede 45 maddesi genel, 213 maddesi hizmet kollarının olmak üzere toplam 258 maddede bağıtlanan kazanımlar elde ettik.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılında %7,64;  2019 yılında %9,20; iki yıllık toplamda %17,54 zam aldık

 

İki yıllık toplamda 36 milyar TL pay kamu görevlilerine aktarılacak.

 

3+3+3+3 olarak sunulan ilk teklifte 27 milyar olan bütçe payını 9 milyar TL artırdık.

Sunulan ilk teklifte %12,5 olan oranı %17.54’e çıkararak %40 oranında bir artış sağladık.

Zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı maaşlara yansıtılacak.

 

EN DÜŞÜK

KAMU GÖREVLİSİ

MAAŞI

TEMMUZ 2017

OCAK  2018

TEMMUZ 2018

OCAK  2019

TEMMUZ 2019

2.405 TL

2.489 TL

2.589 TL

2.692 TL

2.827 TL

 

Böylece en düşük kamu görevlisi maaşında 422 TL artış sağlanmış oluyor.

En düşük memur maaşı, aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929; 2019'un ikinci yarısına gelindiğinde 3 bin 198 TL’ye yükselmiş olacak.

       2018 için %4+ %3,5    2019 için %4+%5

2018

TOPLAM ZAM

2019

TOPLAM ZAM

2 YILLIK

TOPLAM ZAM

UNVAN

2017-2

2019-2

HİZMETLİ 13-1

2.405

2.827

7,64%

9,20%

17,54%

AVUKAT 1-4

4.736

5.567

7,64%

9,20%

17,54%

HEMŞİRE 9-1

3.045

3.579

7,64%

9,20%

17,54%

İMAM-HATİP 9-1

2.773

3.259

7,64%

9,20%

17,54%

MEMUR 9-1

2.589

3.043

7,64%

9,20%

17,54%

MÜHENDİS 8-1

3.972

4.669

7,64%

9,20%

17,54%

ŞUBE MÜDÜRÜ 1-4

4.413

5.187

7,64%

9,20%

17,54%

ÖĞRETMEN 7-1

2.919

3.431

7,64%

9,20%

17,54%

ÖĞRETMEN 1-4

3.307

3.887

7,64%

9,20%

17,54%

En düşük memur maaşı 2018'in ilk yarısında bin 945 TL, 2019’da 2093 TL’ye yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı 1 Ocak 2018 itibariyle 2.093 TL’ye yükselecek

Emekli olan kamu görevlisine 1 Ocak 2018’de 1.448 TL tazminat ödemesi yapılmasını sağladık

Toplu sözleşme ikramiyesi %17,54 artırılarak 91 TL olarak ödenecek.

4/C'li personele 256 TL ek ödeme verilmesini, 95 TL tutarında da fazla çalışma ücreti almasını sağladık. Öte yandan 2.334 TL olan maaşı, yüzdelik zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 2.492 TL’ye çıkacak ve ocak ayında toplam maaş artış oranı % 6,77’ye ulaşacak. 4/C'li personele çalışmayan eşi için ise 270 TL eş yardımı ve 63 TL çocuk yardımı verilmesini sağladık.

Kamu avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücretini 510 TL attırdık.

Bazı kadrolar için:

 • KİT’lerde görev yapan müdürlere 202 TL'ye yükseltildi.

 • Sivil savunma uzmanları, maaşlarına 51 TL ilave zam almaya devam edecek.

 • KİT’lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzmanlara 122 TL ilave ücret aldık,

 • Kamu şeflerinin maaşlarına ilave 101 TL zam,

 • Kurum tabibi ve diş tabiplerinin maaşlarına ilave 122 TL ilave zam aldık.

Hac İzni

Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerini sağladık.

Helal Gıda

Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışmasını sağladık.

Engellilerin kazanımları

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımını %50 artırdık.

Engelli kamu görevlilerinin eğitimlerinde, çalışma koşullarında ve diğer haklarında iyileştirilmeler sağladık.

HİZMET KOLLARINA İLİŞKİN KAZANIMLARIN BAŞLICALARI

Toplam 213 kazanımın elde edildiği hizmet kolu kazanımlarından her hizmet kolundan öne çıkan ikişer tanesini buraya alıyoruz.

EĞİTİM BİR SEN

 • Haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarına ilave 4 saat ek ders ücreti artışı sağladık.

 • Üniversitelerde lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasını ve Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının yüzde 15’inin idari personel için ayrılmasını sağladık.

SAĞLIK-SEN

 • Döner sermaye ek ödeme oranlarının AFAD’a bağlı kamplardaki sağlık tesislerinde görev yapanlarda %200, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerde kampların dışındaki sağlık tesislerinde görev yapanlarda %180 olarak uygulanmasını sağladık.

 • Sağlık çalışanlarının ve sözleşmeli yöneticilerin ayda 5, yılda 12 güne kadar olan yıllık izinleri ve süt izinlerinde ek ödemelerinden kesinti yapılmamasını sağladık.

DİYANET-SEN

 • İmam-Hatiplere ve müezzinlere dini ve ulusal bayramlarda, 1 Ocak, 1 Mayıs ve 15 Temmuz Bayramlarında fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

 • Murakıpların maaşlarına, din hizmet tazminat oranları 10 puan artırılmak suretiyle 101 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

BÜRO MEMUR-SEN

 • Mahkemelerde, SGK İl Müdürlüklerinde ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görev yapan personelin fazla çalışma ücretlerini artırdık.

 • Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı ödenmesini sağladık.

BEM BİR-SEN

 • Mahalli idarelerde geçmiş yıllarda yapılan sosyal denge tazminatı sözleşmelerinin süresi 2019 yılına uzatılması sağlamıştır.

 • Belediyelerde resmi tatil günlerinde defin hizmetlerinde çalışacak personele fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı.

TOÇ BİR-SEN

 • TMO, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeline ayda 50 saat fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

 • Orman Kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışan personele her gün için 25 TL ilave ödeme yapılmasını sağladık.

BAYINDIR MEMUR-SEN

 • Tapu Müdürlüklerindeki personel için ayda 150 TL, yılda 1.800 TL fazla çalışma ücreti aldık.

 • Karayolları Genel Müdürlüğü personeline fazla mesai ücreti ödenmesini ve AFAD çalışanlarına ödenen fazla mesai ücretinin tüm il merkezlerinde çalışanlara da ödenmesini sağladık.

ENERJİ BİR-SEN

 • DSİ personeline ayda 50 saat fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

 • MTA, ETİMADEN İşletmeleri, TKİ ve TTK personeline her ay 30 TL ilave ödeme yapılmasını sağladık.

BİRLİK HABER-SEN

 • PTT’deki başdağıtıcı ve dağıtıcılardan bazı hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele ilave olarak aylık 84 TL ödenmesini sağladık.

 • PTT’de fiilen gişelerde görev yapan personel ile gişelere para giriş çıkışlarında görev yapanlara ilave olarak aylık 84 TL ödenmesini sağladık.

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN

 • DHMİ personeline ilave havacılık tazminatı ödenmesini ve fazla mesai ücretlerinin 3 katı fazla ödenmesini sağladık.

 • TCDD personelinden gece çalışması yapanlara her gün için 15 TL ek ücret ödenmesini sağladık.

KÜLTÜR MEMUR-SEN

 • Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiilen çalışma yapan personele ayda 50 saat fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

 • Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundaki uzman personele, ek ödemelerine 25 puan ilave edilmek suretiyle 253 TL ödeme yapılmasını sağladık.

 

Sonuç itibariyle Türkiye’nin zorlu dönemeçlerden geçtiği bir dönemde, sorumluluğunu üstlendiğimiz kamu görevlilerinin haklarını merkeze alarak, çatışmayı değil uzlaşmayı tercih eden bir tavır gösterdik. 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin hakem heyetine gitmeksizin uzlaşmayla neticelenmesini bu yönüyle önemli buluyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu çetin şartlar ve hassas süreçler dikkate alındığında varılan uzlaşmanın olası bir gerginlik ihtimalini devre dışı bırakmasını en az elde edilen kazanımlar kadar değerli bir kazanım olarak görüyoruz. 15 Temmuz gibi ciddi bir badireyi henüz atlatmış ve bunun bir devamı olarak gördüğümüz küresel kuşatmanın giderek kesifleştiği ülkemizin bu şartları dikkate alındığında elde ettiğimiz kazanımların değeri daha iyi anlaşılacaktır.

Toplu Sözleşmenin mimarı Memur-Sen bugüne kadar yetkili olarak girdiği bütün toplu sözleşmelerden memura çok önemli kazanımlar sağlayarak yüzünün akıyla çıkmıştır. Memur-Sen’in bugüne kadarki kazanımlarını anlayabilmek için, bizim yetkili olduğumuz dönemlerden önceki toplu sözleşme sonuçlarına bakılması yeterli olacaktır.

Enflasyonun yüzde 10’u geçtiği dönemlerde, imza attıkları yüzde 2+2’lere, 3+3 gibi artışlara başarı diyenlerin bugün ürettiğimiz kazanımlara dil uzatmalarını gayri ciddiliğin son sürümü olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isteriz.

Öyle anlaşılıyor ki Memur-Sen’in, yıllardır elde ettiği yüksek oranlı kazanımlar ciddi bir çıta oluşturmuştur ve kimi sendikalar Memur-Sen öncesi dönemin kazanımlarını unutup kendi dönemlerinde hayalini kurup teklif dahi edemedikleri Memur-Sen’in kazanımlarını değerlendirmektedirler. Bu da gösteriyor ki kazanımın ölçütü yine bizzat Memur-Sen’dir.

Salt ücret sendikacılığıyla değil, değer sendikacılığıyla da farkını ortaya koyan Memur-Sen hiçbir şart altında duruşunu bozmamıştır. 28 Şubat'ın kirli sayfalarının yırtılıp atılmasında, başörtüsü zulmünün kaldırılması için toplanan 12 milyon 300 bin imzada, 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz ihanetine, Gezi tertibinden 17-25 Aralık kumpasına kadar her konuda milletin yanında saf tutan duruşumuzdan taviz vermediğimiz gibi memurun haklarını sonuna kadar savunma ve kazanımları en üst düzeyde elde etme duruşumuzdan da taviz vermedik, vermeyiz.

Memur-Sen değerleriyle, duruşuyla özgün ve özgür sendikacılığın temsilcisidir. Sadece toplu sözleşme sürecinde değil, sonrasında da kamu görevlilerinin kazanımlarını artırmak için durup dinlenmeksizin çalışmaktadır. Memur-Sen’i güçlü kılan değerleri ve üyeleridir. Değerlerimize sahip çıkıyor, üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kazanımların elde edilmesine fedakarlıklarıyla katkı sunan teşkilatımız, sendikalarımızın yönetim kurulları ve başkanları ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin bütün milletimize ve kamu görevlilerine hayırlar getirmesini diliyoruz."

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.