CHP Kınık'tan iktidara: Tek yaptıkları satmak!

CHP Kınık'tan iktidara: Tek yaptıkları satmak!

CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat, gerçekleştirdiği basın toplantısında hükümetin tarım politikalarını eleştirdi ve konuya ilişkin verileri paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat, çiftçinin ve üreticinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken bir basın açıklamasın gerçekleştirdi. Kanat, yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçinin ve üreticinin artık üretemez hale geldiğini, tarımın ithalata ve çokuluslu şirketlerin tekeline bırakıldığını kaydeden Kanat, “AKP Tek Adam Rejimi’nin sürdürdüğü neo-liberal ekonomi politikalarıyla tarımda şirketleşme derinleşmiş, çiftçi üretimden çıkmak zorunda bırakılmış ve çokuluslu tekellerin hâkimiyeti artmıştır. Saray Hükümetinin, ‘tarımda kendine yeterlilik, gıda bağımsızlığı, yerel ve demokratik üretim sistemi, çiftçinin üretim için desteklenmesi’ yönünde söylemleri samimiyetten yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır.19 yıllık AKP iktidarı sürecinde Türkiye’nin yerel ve bölgesel ölçekte geleneksel tarımsal yapısı zayıflatılmış ve ülkemiz tarımda net ithalatçı konumuna düşürülmüştür. Oysa tarım sektörü; istihdam sağlaması, yurttaşların gıda ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne girdi temini, üretim ve ihracatıyla ülke ekonomisine verdiği katkı nedeniyle vazgeçilmez önem taşımaktadır” dedi.

whatsapp-image-2021-12-03-at-13-10-20-1.jpeg

Tarımsal girdi ürünlerinde dışa bağımlılığın hat safhaya ulaştığını vurgulayan Kanat, “Ülkemizin ve özellikle Kınık’ımızın verimli toprakları ve ürün çeşitliliğiyle tarım sektörü açısından büyük potansiyele sahip olmasına rağmen, temel gıda maddelerinde her geçen gün dışa bağımlı hale getirilerek dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olma konumunu kaybetmiştir. Özetle Türkiye genelde ve yerelde rant politikalarına kurban edilmiştir. Ülkemiz tarımsal girdiler ve temel gıda ürünlerinde (buğday, pirinç, mısır ve ayçiçeği başta olmak üzere), tarımsal üretimde kullanılan gübre, mazot, tohum ve zirai ilaç gibi temel girdilerde büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bunun sonucunda çiftçilerimizin üretim gücü zayıflamıştır. Yem, gübre, ilaç, tohum ve makine (ve parçaları) konusundaki dışa bağımlılık, döviz kurunda meydana gelen sürekli artışlar nedeniyle çiftçinin üretim maliyetini önemli ölçüde artırmıştır. Buna karşın Saray Hükümetinin çiftçiyi bu yükten korumak için attığı somut hiçbir adım yoktur. Genelde ve yerelde tek yaptıkları şey tarım arazilerini, ormanları ve diğer gayrimenkulleri bir bir fırsat bulduğunda satmaktır. Uygulanan tarım politikası ile ülke nüfusu artarken yurt içindeki tarımsal üretim her yıl biraz daha azalmıştır. Oysa tarım gibi stratejik bir sektörde yapılacak en büyük hata dışa bağımlılıktır. Özellikle makroekonomik ortamın kırılgan olduğu ülkelerde ürünler ve girdilerde dışa bağımlılık, hem tarım sektörü ve çiftçileri hem de gıda güvenliği riski nedeniyle tüm ülkeyi ateşe atmakla eşdeğerdir” diye konuştu.

“BU GİDİŞE SON VERMEYE HAZIRIZ”

Aynı zamanda Kınık Ziraat Odası Meclis Başkanı olan Ahmet Kanat, “İşte bu gidişe CHP İktidarıyla genelde ve yerelde tüm kadrolarımızla son vermeye hazırız. 19 yıl boyunca yapılan tahribatın açık bir göstergesi olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacı ile bu basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin düşürüldüğü ‘net ithalatçı’ pozisyonu CHP İktidarında sonlandırmak bizim için büyük bir görev ve sorumluluktur” açıklamasında bulundu.

whatsapp-image-2021-12-03-at-13-10-20.jpeg

CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat, yaptığı açıklamada basın mensuplarıyla şu verileri paylaştı:

TÜRKİYEDEKİ TARIM ALANLARI

2002 Yılında: 41.196.000 Hektar (kırbir Milyon Yüz Doksan Altı Bin)

2020 Yılında: 37.753.000 Hektar (otuz Yedi Milyon Yedi Yüz Elli Üç Bin)

Üretimden Çıkan Tarım Alanı 3.443.000 (üç Milyon Dört Yüz Kırk Üç Bin)

Bu Şu Demek Ankara Ve İstanbul'un Toplam Yüz Ölçümünden Büyük Bir Alan Demek

TARIM VE HAYVANCILIK DIŞ TİCARETİ

2003 -2020 Döneminde 83 Milyar Dolar Tarım İhracatımız Oldu.

Ancak 114 Milyar Dolar İthalatımız Oldu. 31 Milyar Dolar İthalata Fazla Para Ödeyerek Yabancı Çiftçileri Zengin Ettik.

ÇİFTÇİ BORÇLARI

2002 Yılında 2.4 Milyar Tl Olan Çiftçi Borcu; 2020 Yılına Gelindiğinde 134 Milyar Tl Oldu. 56 Kat Çiftçinin Borcu Arttı.

TÜRKİYEDEKİ ÇİFTÇİ SAYISI

2003 Yılında 2 Milyon 765 Bin İken ---2020 Yılında Nüfusumuz 16.4 Milyon Artmasına Rağmen 654 Bin Çiftçi, Çiftçiliği Bıraktı.

TARIMSAL İSTİHDAM

Tarım Sektöründe Çalışan Sayısı 2002 Yılında 7 Milyon 458 Bin İken 2020 Yılına Gelindiğinde 4 Milyon 716 Bine Düştü. 2 Milyon 742 Bin Kişi Tarım Sektöründe İşinden Oldu.

TARIM BAĞ-KUR VE ÇALIŞAN SAYISI

2002 Yılında Tarım Bağkurlu Sayısı 900 Bin Kişi İdi. Bu Sayı 2020 Yılına Gelindiğinde %39 Azalarak 547 Bin Kişi Oldu. Neredeyse Yarı Yarıya. Birde Çalışan Sayısını Söyleceğim Size Buraya Dikkat!

2002 Yılında 149 Bin Kişi Tarımda Sigortalı Çalışandı.

2020 Yılında İse %79 Azalarak 31 Bin 250 Kişi Kaldı.

Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

2002 Yılında %10.2 İken ------2020 Yılında %6.6 Ya Düşerek Büyüme Oranı İle Ülke Ortalamasının Altında Kaldı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

Tarımsal Desteklemeler 2006 Yılında Çıkarılan 5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 21. Maddesine Göre

Üreticiye Verilmesi Gereken Destek Miktarı: 376 Milyar Tl

Üreticiye Ödenen Destek Miktarı İse: 165 Milyar Tl

Çiftçimizin Bizlerin, Akpden 211 Milyar Tl Alacağı Var !

HASAR TESPİTİ GENEL DURUMU

Türkiye Verimli Tarım Arazilerini Hızla Kaybederek Topraksızlaştı.

Tarım İhracatımız Arttıkça Çiftçilerimiz Yoksullaştı, Çok Uluslu Tarım Tekelleri Zenginleşti.

Geçinebilmek İçin Bankalara Muhtaç Bıraklan Çiftçilerin Borcu 56 Kat Arttı.

Tarımsal İstihdam Azaldıkça İşsizlik Ve Yoksulluk Ağırlaştı.

Yanlış Tarım Ve Kent Politikaları İle Kır Yerler İnsansızlaştırılırken. Kentteki Aşırı Nüfüs İşsizlik Ve Sosyal Eşitsizliğe Neden Oldu.

Tarımsal Üretimin Ülke Ekonomisine Katkısı Azaldı, Olumsuz Etkileri Arttı

Çiftçi Akp’den Alacaklı, Akp Çifçilere Desteği Kıstı, Söz Verdiklerini Bile Ödemedi !!!

ÜLKEMİZDEKİ TARIM ÜRÜNLERİNİN DURUMU (AKP’NİN 2003-2020 DÖNEMLERİNDE)

HUBUBAT

105 Milyon Ton Hububat İthalatına - 27.7 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

BUĞDAY

72 Milyon Ton Buğday İthalatına - 19 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

MISIR

22.4 Milyon Ton Mısır İthalatına – 5 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

ARPA

4.6 Milyon Ton Arpa İthalatına – 1 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

ÇELTİK

2.9 Milyon Ton Çeltik İthalatına - 1.1 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

PİRİNÇ

2.8 Milyon Ton Pirinç İthalatına – 1.5 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK)

11 Milyon Ton Ayçiçeği Tohumu İthalatına – 5.6 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

Çerezlik Ayçiçeğine İse 768 Bin Ton Ürün Karşılığı – 626 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

SOYA

40 Milyon Ton Soya Fasülyesi Tohumu Ve Türevlerine – 17 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

PAMUK

14 Milyon Ton Pamuk İthalatına – 24 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

KURU BAKLAGİLLER

5.8 Milyon Ton Kuru Baklagil İthalatına – 4.2 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

NOHUT

454 Bin Ton Nohut İthalatına – 561 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı

MERCİMEK

3.9 Milyon Ton Mercimek İthalatına - 136 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

KURU FASÜLYE

593 Bin Ton Kuru Fasülye İthalatına - 656 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

PATATES

437 Bin Ton Patates İthalatına – 291 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

KURU SOĞAN

116 Bin Ton Kuru Soğan İthalatına – 34 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ŞEKER

Milyon Ton Şeker İthalatına –641 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ZEYTİNYAĞI

74 Bin Ton Zeytinyağı İthalatına - 132 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ÇAY

159 Bin Ton Çay İthalatına – 385 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

BADEM

270 Bin Ton Badem İthalatına – 1.2 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

CEVİZ

643 Bin Ton Ceviz İthalatına 1 Milyar 700 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

MUZ

3.4 Milyon Ton Muz İthalatına – 1.6 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

ENGİNAR

80 Bin Ton Enginar İthalatına – 37 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

SUSAM

2 Milyon 81 Bin Ton Susam İthalatına – 2.9 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

TÜTÜN

1.2 Milyon Ton Tütün İthalatına – 6 Milyar 300 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı

TARIMSAL ÜRETİMİN DURUMU ( HASAR TESPİTİ)

Türkiye Artık Kendine Yetmeyen Bağımlı Bir Ülke Haline Geldi

Strateji Gıda Ürünlerinde Üretim Azaldı, İthalat Hızla Arttı

İthalata Bağlımlı Gıda Politikasıyla Kazanan Çok Uluslu Tekeller Oldu.

Ana Besin Kaynaklarımızda Net İthalatçı Hale Geldik.

Akp, Kimi Ürünlerin İthalatında Dünya Rekoru Kırdı.

Dünyanın Her Yerinden Ürün İthal Eden Türkiye, Kendi Çiftçisini Desteklemiyor.

HAYVANCILIK ÜRÜNLERİNİN DURUMU (2003-2020 DÖNEMİNDE)

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK

5 Milyon 350 Bin Büyükbaş Hayvan İthalatına – 7.2 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

3 Milyon 68 Bin Küçükbaş İthalatına - 367 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ET İTHALATI

301 Bin Ton Et İthalatına - 1.4 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

HASAR TESPİTİ: Hayvancılık Ürünlerinin Durumu

Hayvancılık Yapan Çiftçi, Türkiyede Net Zarar Ediyor.

Hayvancılık Girdileri, Dışa Bağımlı Ve Pahalı Hale Geldi.

Büyükbaş Hayvan İthalatında Dünya İkincisi Olduk

Sofralarımıza Et Dünya Fiyatları İle Geliyor.

ÜLKEMİZDEKİ TARIMSAL GİRDİLERİN DURUMU (AKP’NİN 2003-2020 DÖNEMLERİNDE)

TOHUM İTHALATI

649 Bin Ton Tohum İthalatına – 2.9 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

GÜBRE İTHALATI

72 Milyon Ton Gübre İthalatına – 20 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

ZİRAİ İLAÇ İTHALATI

763 Bin Ton Zirai İlaç İthalatına – 5.3 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

GÜBRE FİYATLARI

%742 ÜRE - %580 DAP - %577 20.20.0 - %641 %26CAN - %619 %21 A.S

SAMAN İTHALATI

112 Bin Ton Saman İthalatına – 21 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı

YEM İTHALATI

130 Milyon Ton Yem İthalatına – 58 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

YEM FİYATLARI AKP DÖNEMİNDE

% 952 Süt Yemi - % 916 Besi Yemi – % 723 Etlik Piliç Yemi - %658 Yumurta Tavuğu Yemi Arttı

Tarımsal Girdilerdeki Akp Dönemindeki Fiyat Artışları

%812 Yem -%800 Zirai İlaç -%650 Tohum -%632 Gübre - %454 Akaryakıt Arttı

Hasar Tespiti ( Tarımsal Girdilerin Durumu)

Türkiye Tarımsal Giderlerin Tümünde Dışa Bağımlı Hale Getirildi.

Çok Uluslu Tekeller Tarımsal Girdi Pazarını Ele Geçirdi

Yerel Tohumlar Baskılandı Ve Yasaklandı

Çiftçiler İthal Tohumlara Mecbur Bırakıldı

Gübre Üretimi Ve Tüketimi İthalata Bağımlı Hale Getirildi

Gübre Fiyatları Katlanarak Üretimi İmkansız Hale Getirdi

Zirai İlaçta Cumhuriyet Tarihinin İthalat Rekoru Kırıldı

Mazot Ve Yem Fiyatları Çiftçiyi Ürettikçe Borçlanan Hale Getirdi

Basın açıklamamızı sonlandırmadan önce sizlere genel başkanımızın selamlarını iletiyor ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun siz değerli Kınık üreticilerine, Kınıklı çiftçilere; bir mesajı var! O mesajı ilçe başkanı olarak sizlere iletiyorum.

“Değerli Çiftçilerimiz, Toprağa değer katan ve onu koruyan çiftçimiz, ürettikçe ülke insanımızın gıda ihtiyacının karşılanacağının farkındayız.Sizler ürettikçe, ürettiğinizin hak ettiği değeri buldukça üretimden vazgeçmeyeceğinizi biliyoruz. Sizler nasıl toprağın bereketini soframıza sunuyorsanız bizde ülkemizin nimetlerini hakça paylaşacağımız bir yapıyı sizlere kavuşturarak, paylaşacağımıza söz veriyoruz. Halkımızın gıda güvenliğini ve gıda egemenliğini CHP iktidarında sağlayacağız.

Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi “Köylü milletin efendisidir!”

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.