1. YAZARLAR

  2. Elif Akar

  3. SOSYAL MEDYA REKLAMLARI
Elif Akar

Elif Akar

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

SOSYAL MEDYA REKLAMLARI

A+A-

Günümüzde halkın büyük bir çoğunluğu, özellikle kozmetik ve giyim ürünleri alırken sosyal medyada ‘’influencer’’ olarak bilinen belirli bir takipçi kitlesine sahip olup hesaplarında ürün tanıtımı yapan sosyal medya kullanıcılarından etkilenmektedir. Bu kişilerin sosyal medya hesaplarında yaptığı reklamların halkın ürün tercihindeki rolünün son yıllarda önemli ölçüde artması üzerine, Ticaret Bakanlığı 05.05.2021 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na dayanarak sosyal medya etkileyicileri olarak isimlendirdiği influencerların sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları reklamları belli bir standarda bağlamak ve bu yolla tüketicileri korumak amacıyla “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” başlığı altında bir rehber yayımladı. Bu rehberle ınfluencerlara yönelik olarak, sosyal medya hesaplarında reklam paylaşırken uymaları gereken birtakım yükümlülükler getirildi. 

Rehber uyarınca, influencerların sözlü, yazılı ya da görsel olarak örtülü reklam yapmaları yasaklandı. Influencerların ürün tanıtımlarını, reklam yaptıklarının anlaşılacağı biçimde açık, anlaşılır ve diğer paylaşımlarından ayırt edilebilir şekilde yapmaları zorunlu kılındı. 

Rehberde influencerın reklam karşılığında bir maddi kazanç veya ücretsiz ürün gibi maddi değer taşıyan faydalar sağlaması halinde, ürünle ilgili tanıtımın yapıldığı paylaşım bir video veya podcastse ‘’daha fazla oku’’ seçeneğine tıklamadan görülebilecek şekilde yazılı veya videonun başında sözlü bir şekilde videonun reklam içerdiğini belirtecek bir ifade kullanılması; paylaşım fotoğraf şeklindeyse veya tanıtım Instagram ya da Snapchat hikayesi şeklinde yapılacaksa #Reklam, #Reklam/Tanıtım gibi etiketler kullanılması gerektiği belirtildi. Bu ifadelerin ve etiketlerin de tüketicinin paylaşımı gördüğü anda paylaşımın ticari reklam içerdiğini anlayacağı şekilde kullanılması gerekir.

otel-sosyal-medya-yonetimi-yapma.png

Yine rehber uyarınca influencer, daha önce kullanmadığı bir ürün veya hizmeti, kişiler üzerinde denediği izlenimini uyandıracak şekilde tanıtamaz. Mal veya hizmetin sağlıklı olduğuna ilişkin bir beyanda bulunamaz; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapamaz. Ayrıca nesnel, ölçülebilir veya ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında da herhangi bir iddiada bulunamaz. Kendisine reklam veren tarafından hediye edilen ürünü kendisi satın almış gibi bir algı da oluşturamaz. Yine ürün veya hizmetin tanıtımından maddi bir kazanç veya maddi değer taşıyan herhangi bir fayda sağladığı süre boyunca da kendisinin yalnızca bir tüketici olduğu izlenimi uyandıramaz. Influencer yapılan reklam paylaşımına bir filtre uyguladıysa bunu da açıkça belirtir.

Rehber uyarınca reklam veren de rehberdeki yükümlülükleri ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmeliklere uyması konusunda influencerı bilgilendirir.  Bunun yanı sıra influencerın yükümlülükleri, reklam verenin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Reklam veren de bu Kılavuzdaki yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. 

Sosyal medyanın etkisini gün geçtikçe artırdığı ve kişilerin tüketim faaliyetlerinde de önemli ölçüde etkili olduğu bir gerçektir. Bu gerçek karşısında Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı Rehber de tüketicilerin korunması bakımından önem arz etmektedir. Böyle bir düzenlemeyle kamu yararının korunduğu açıktır. Bu yönüyle yapılan düzenlemeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek gerektiği düşüncesindeyim.

Önceki ve Sonraki Yazılar